Privacy


Met het oog op de vernieuwde privacywet. Hier een kleine verklaring over het gebruik van uw gegevens en dat van uw dier.

Dierfysiotherapie Monique Hoiting neemt uw gegevens alleen op voor haar eigen administratie. En zal deze niet aan derden verstrekken.

U hebt het recht deze gegevens in te zien. Of informatie te weigeren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan mag u mij altijd vrijblijvend contacten via info@dierfysio-hoiting.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Dierfysiotherapie Monique Hoiting wil u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens met de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze dienst.
  • Om goederen en diensten af te kunnen leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Dierfysiotherapie Monique Hoiting hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen op technisch gebied. Om uw gegevens te beschermen. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens misbruikt worden, neem dan contact met ons op.